Në Lozanë (Lausanne, CH) manifestohet lindja e Pejgamberit Muhammed a.s.

0

Në manefestimin e lindjesë Pejgamberit Muhammad ‎ﷺ …

Pjestarët e mafinfestimit ishin: 
Reis-Ulema Ef. Sulejman Rexhepi
Sheikh Muwafak Ef. Ar-Rifa‘i
Dr. Selver Ef. Xhemaili
Mr. Nasir Ef. Rexhepi
Sheikh Llukamni R. Nebiu