Substituimi Vitamin D

Foto: Eki-Institut

Ju keni një mangësi të vërtetuar të vitaminës D? Këtu mund të llogarisni nëpërmjet kalkulatorit të Haxhi Haruni’t dozën tuaj të duhur për të suplementuar dhe për të mbajtur nivelin optimale të saj.

Unë theksoi se nuk kam edukim mjekësor, për llogarinë e vitamin d3 kam marë diturinë me vetëinteresim për temën e trajtuar. Prandaj, unë nuk mund të bëj ndonjë rekomandim. Formula është programuar në nivelin më të mirë të njohurive programuese të mia dhe në bazë të literaturës specialistike të disponueshme në librarinë time. Të gjithë parametrat që përdoren në fushën e formulës mund të ndryshohen më poshtë.
Në fushën e parë plotësoni peshën tuaj aktual në kg, në të dytën pasqyrën aktuale të D3 marë nga laboratori në ng/ml dhe në fushën e tretë nivelin që doni ta arini në të ardhmen. Nëse keni ndonjë pyetje, pyesni mjekun tuaj.