Profesori i Az’harit: Ekstremistët shtrembërojnë tekstet e sheriatit për t’i shërbyer idetë e tyre

0

Dr. Ahmed Al Buselij anëtar i stafit mësimdhënës në Universitetin Al-Az’har, theksoi se Ummeti ka nevojë për një gjeneratë që të jetë ngritëse e të ardhmes së saj, e cila është si shëndeti i trupit dhe kjo gjeneratë duhet të ndërtojë një “ndërtesë” të balancuar mes materiales dhe shpirtërores.

Anëtari i fakultetit tha se Islami është mesatar, jo i tepruar, jo i lëshuar, jo i tepruar dhe jo i shkurtër, dhe Islami është mes materializmit shtypës dhe ëndrrës shpirtërore, midis nevojave urgjente dhe vlerave të largëta, midis racionalitetit të ftohtë dhe emocional, dhe kërkesave te shpirtit.

Ai shtoi duke thënë: Kur njeriu ndërton këtë ndërtim të drejtë; atëherë ne i ofrojmë njerëzimit një element të pastër, ne i ofrojmë komunitetit një tullë të mirë dhe kjo është ajo që arsimi synon e i cili është qëllimi i saj më i madh.

Ai vazhdoi: Prandaj ne duhet të kuptojmë fenë e Perëndisë dhe qëllimet e ligjit të tij dhe të largohemi nga ekseset e fesë, duke cituar të Plotfuqishmin tha: “Mos e teproni në fenë tuaj”, dhe Pejgamberi paqja qoftë mbi të thotë : “Kujdes nga teprimi (ekstremizmi) ne fe sepse ata para jush u shkatërruan për shkak te kësaj”!

Ai vuri në dukje se ata që dëshirojnë të diskutojnë çështje te legjitimitetit ose të gjykojnë një fakt të ri, duhet të kombinojnë tekstet Kur’anore dhe Profetike dhe t’i shkruajnë ato në një mënyrë që nuk mbizotërojnë mbi njëri-tjetrin, nuk te merret një tekst dhe neglizhoni një tjetër, nuk duhet te merrni një paragraf të tekstit dhe neglizhoni pjesën tjetër të paragrafëve.

Al Buselij vuri në dukje se ekstremistët arrogantë janë duke goditur disa tekste me disa, po marrin një tekst që i përshtatet ekstremizmit të tyre edhe qoftë i dobët dhe hedhin dritë mbi të dhe mbështeten në një tekst tjetër që mohon ekstremizmin e tyre. Ajetet që mund të mbulojnë ekzagjerimin e tyre, mbyten nga interpretimi arrogant dhe arroganca e tekave të tyre. E ajetet qe e kundërshtojnë ekstremizmin e tyre i kundërshtojnë, e nëse detyrohen te flasin për to atëherë i shpjegojnë me qellim gabimisht.

Ai shpjegoi, sa i përket haditheve ata i pranojnë edhe hadithet e dobëta madje edhe ato shpifëse madje ato hadithë te shpifura e veshura ndaj Pejgamberit a.s. atëherë kur jua mbulojnë ekstremizmin e tyre ata i marrin dhe mohojnë ato te saktat, ata  pranojnë të gjitha fjalët të mbështesin epshet e tyre, duke anashkaluar bazën metodologjike.

Ai theksoi se shoqëritë tona kanë nevojë urgjente për një vizion institucional të organizuar, një perspektivë të vetëdijshme të komunitetit, përpjekje të integruara shkencore  dhe ndërgjegjësim kulturor të sponsorizuar nga shteti dhe ummeti për të mbrojtur dhe imunizuar rininë tonë kundër rrëshqitjes ne ekstremizëm dhe terrorizmin e zi.

Ai bëri thirrje për luftimin e analfabetizmit fetar në radhë të parë, sepse është detyrë e kohës, në mënyrë që kombet të jetojnë në mjedise të shëndetshme të mbrojtura nga kthetrat e terrorizmit, mikrobet e ateizmit dhe moçalet e ekstremizmit.

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakAgjerimi i personit që nuk fal namaz
Artikulli tjetërÇfar do të ishte Heinz-Christian Strache pa emigrantët?
Zuhdi Bedri Hajzeri eshte i lindur ne vitin 1984. Pas shkollimit ne Madresen Alauddin ne Prishtine ka perfunduar - Universiteti Al Ez’her në Kajro Egjipt, dega Komentim i Kur’anit. - Në përfundim Master Komentim i Kur’anit në “Universiteti Amerikan i Hapur” Kajro. - Ndjek mësimet Master Shkenca të Sigurisë Universiteti FAMA. - Imam nga viti 2010 në Xhaminë “TAHTALI” në Pejë. - Redaktor në Portalin “ FolTash” kundër ekstremizmit dhe radikalizmit nga viti 2015. - Anëtar i Asociacionit Botëror i të Diplomuarve në Universitetin e Al Ez’herit në Kajro. - Anëtar i Qendrës Evropiane për Studime të Anti Terrorizmit dhe Inteligjencës Gjermani&Holandë. - Anëtar i Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës . - Anëtar i UGA ( Uniteti Global Alban). - Çmimin ndërkombëtar “ Misionar Ndërkombëtar i Paqes” nga Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, Guvernator Dr.Shefki Hysa (akredituar nga UN, EU, USA, NATO), Akademia Universale e Paqes në Botë nga Kombet Bashkuara Dr. Madhu Krishan President i Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Globale dhe Misioni Diplomatik Amerikan për Paqen Botërore. - Certifikuar në trajnimin me temë: “Siguri Kombëtare “ nga Europe Training Institute ( Drejtor Ekzekutiv Ermal Jauri) dhe Shoqata George C. Marshall Center, Shqiperi ( Kol.Dr. Dritan Demiraj).