Për ne

Albafonika është një faqe që paraqet një zë alternativ në botën e virtualitetit (botën e internetit) që ofron të dhëna dhe informacione alternative, jasht kontekstit të massmedias, në një kontekst tjetër: kontekst të frymës së moralit të lartë dhe etikës njerëzore.

Albafonika s’është media komerciale, madje as pronë e ndonjë organi apo organizate qeveritare a joqeveritare, as politike e as e agjendës së fshehtë, por një faqe private që mbështetet publikisht nga historianë, profesorë e akademikë, teologë, analistë e profesionalistë të lëmive të ndryshme.

Albafonika dallon nga mediat tjera. Albafonika është private e mirëmbahet nga ideatori dhe idealisti Harun M. Xhaferi, i cili është inxhinjer në fushën e informatikës. Për më tepër, mund të kontaktoni drejtpërdrejt personalitetin e tij në www.hxh.info.

Ju falënderit për vizitë, e ju dëshirojmë mirëseardhje në faqen tonë!