Përdorimi i fesë …

0

Përdorimi i fesë brenda lojës politike bashkëkohore, do t’i djegë gishtat e atyre që e luajnë këtë lojë.

Shejh Habib Ali Xhifri