Problemet neurologjike pas vaksinimit kundër SARS-CoV-2 me AstraZeneca

0

Hulumtimet laboratorike në pranim treguan një trombocitopeni të izoluar të theksuar prej 30 × 10^9 për L (figura). Antitrupat antitrombocitar IgG ishin pozitivë dhe antitrupat antitrombocitar IgM ishin kufitar; testi i imunofluoreshencës së pezullimit të trombociteve dhe analiza e imobilizimit specifik të antitrupave monoklonale të antigjeneve të trombociteve ishin pozitive – duke mbështetur një diagnozë të trombocitopenisë imune dytësore (ITP). Antitrupat IgG kundër komplekseve të faktorit të trombociteve 4/polianion – të testuara duke përdorur një analizë imunologjike me rrjedhje anësore, 4 ditë pas fillimit të heparinizimit – ishin negative. Shkaqe të tjera të mundshme të trombocitopenisë – duke përfshirë sindromën antifosfolipide, mikroangiopatinë trombotike dhe virusin e hepatitit B dhe virusin e hepatitit C, HIV, citomegalovirus, hantaviruset dhe infeksionet Helicobacter pylori – u përjashtuan.

Për shkak se ne dyshonim për ITP, deksametazon 40 mg në ditë u dha intravenoz për 4 ditë që rezultoi në një numër në rritje të trombociteve (figura). Pavarësisht heparinizimit terapeutik, 8 ditë pas shtrimit, pacienti zhvilloi një hemiparezë kalimtare, të lehtë, të anës së djathtë dhe afazi. Një MRI tregoi një goditje ishemike në lobin parietal të majtë, në territorin e arteries së mesme cerebrale, me difuzion të kufizuar (figura), e cila nuk ishte zbuluar në skanimin e mëparshëm. Pacienti më pas zhvilloi kriza fokale në anën e djathtë të cilat u kontrolluan me levetiracetam dhe lacosamide; antikoagulimi u kalua në fenprokumon dhe 26 ditë pas pranimit, ajo u lejua në shtëpi.

Që 8, 10 dhe 18 ditë pas vaksinimit të (AstraZeneca)ChAdOx1 nCoV-19, pacienti ynë më parë i shëndetshëm zhvilloi simptoma të theksuara të ngjashme me gripin, dy çrregullime të rralla – domethënë, SOVT dhe ITP dypalëshe dhe një goditje ishemike, mund të tregojnë një lidhje shkakësore. Sipas rishikimit të Agjencisë Evropiane të Barnave, 18 mars, profesionistët e kujdesit shëndetësor duhet të jenë në gatishmëri për raste të mundshme të tromboembolizmit – si tromboza e sinusit venoz cerebral, emboli pulmonare dhe tromboza e venave të thella – që ndodhin te njerëzit që kanë marrë së fundmi ChAdOx1 nCoV -19 vaksinë. Ngjarjet trombotike – duke përfshirë SOVT dypalësh siç shihet në pacientin tonë – mund të ndodhin në kontekstin e trombocitopenisë (video).

Kontribuesit:
Dr. Antonios Bayas, Dr. Martina Menacher, Dr. Monika Christ, Dr. Andreas Rank, dhe Prof. Dr. Markus Naumann u kujdesën për pacientin, hartuan dorëshkrimin, morën dhe interpretuan të dhënat dhe kërkuan literaturën. Dr. Lars Behrens mori dhe vlerësoi të dhënat e MRI. Të gjithë e rishikuam dorëshkrimin. Pëlqimi me shkrim për publikim është marrë nga pacienti.

Sources / Burimet
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00872-2
The Lancet: VOLUME 397, ISSUE 10285, E11, MAY 01, 2021
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00872-2/fulltext

Bilateral superior ophthalmic vein thrombosis, ischaemic stroke,
and immune thrombocytopenia after AstraZenecca nCoV-19 vaccination

Antonios Bayas, MD · Martina Menacher, MD · Monika Christ, MD
Lars Behrens, MD · Andreas Rank, MD · Prof Markus Naumann, MD

Paper:

PIIS0140673621008722_1

Video edited, translated by: Albafonika.com, Haxhi Haruni · Bardh Haliti