Gjaku i te vaksinuarve VS jo te vaksinuarve

0

Testet e gjakut të njerëzve të vaksinuar dhe të pavaksinuar nën mikroskopin e fushës së errët.

Tommy Döring së bashku me një mjek dhe heilpraktiker, kanë ekzaminuam gjakun
e 4 personave të pavaksinuar dhe 4 të vaksinuar me mikroskop të fushës së errët
më 29 nëntor 2021 dhe morën rezultate të frikshme. Siashtu janë analizuar përmbajtjet e vaksinave
nën mikroskopin e fushës së errët.

Kjo testim le të jetë si shembull që të hulumtohet më gjërë në këtë drejtim.

Video-titrimi në metrazh të shkurtuar mund ta shkarkoni këtu:

https://cloud.kutiabox.de/s/Z6osBqKcTFZRbbx

Titroi: Albafonika
Credits: Tommy Döring

Burimi ne Facebook: