Kuptoni atë që lexoni…

0

Nëse do ta dije se çfarë po them, do të më arsyetoje

Nëse nuk do ta dija se çfarë po thua, do të përçmoja

Ti nuk e kuptove fjalën time, prandaj më qortove

Ndërsa unë e di se nuk më kuptove, prandaj të justifikova

(Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi 718-791)