A gjendet në Bibël…

0

Vallë, gjendet në Bibël ndonjë kaptinë me emrin Maria [Merjeme]?
Vallë, gjendet në Bibël ndonjë kaptinë që i dedikohet grave?
Vallë, i adreson Bibla në mënyrë të barabartë burrat dhe gratë?
Epo, Islami këtë e bën.

-Morgan Freeman