Konvertimi me dhunë në krisitanizëm

0

Me 12 Mars të vitit 1524 doli një urdhër i ri ku urdhëronte në formë të prerë konvertimin në kristianizëm të çdo Muslimani që akoma besonte në Islam. Gjithashtu dëbimin nga Spanja të të gjithë atyre që refuzojnë të konvertohen, si dhe ndëshkimin me skllavëri të përhershme të çdo Muslimani që refuzon konvertimin apo largimin në afatin e caktuar. Ashtu sikurse u urdhërua që të gjitha xhamitë e mbetura të kthehen në kisha.

Ky urdhër u dha nga Karlosi i pestë, nipi i dy mbretëve të mëparshëm Izabelas dhe Ferdinandit.