EL-HIZBUL-A’-DHAM VEL-VIRDUL-EFHAM

0

Autor: ALI IBNI MUHAMMED-SULLTAN EL-KARIU EL-HEREVI
Titulli i orgjinalit EL-HIZBUL-A’-DHAM VEL-VIRDUL-EFHAM.
(PËRMBLEDHJE DUASH TË ZGJEDHURA NGA KUR’ANI DHE HADITHI)
Përktheu nga gjuha boshnjake DR.SCI SELIM SYLEJMANI
Boton SH.K.”DRITA” GJILAN SHTËPIA BOTUESE “DRITA E JETËS”
Botues ZEKRIJA ABDULLAHU
Redaktor ILMI KRASNIQI, TEOLOG
Recenzues AVNI ALIU, TEOLOG Viti, 2003 GJ I L A N