Hafiz Hakik Mismi – Ezani

0

Kamera: Haxhi Haruni
Produktion: Multimedia Studio ALBAFONIKA.COM
Ort der Aufnahme: Moschee in Bogovinje, Mazedonien
Vendi i inçizimit: Xhamia e Re në Bogovinë
Datum: 08.08.2009
(Bogovinje, Bogovina, Bogovinë – Macedonia, Makedonien, Maqedoni)

Der arabische Begriff Adhān / ‏أذان‎ / aḏān bezeichnet den islamischen Gebetsruf. Der Gebetsruf – Die Zeit zum Gebet wird mit dem Gebetsruf bekannt gemacht…
——
Shqip:
Thirrja e cila përdoret për të shpall kohën e faljes së Namazit quhet Ezan. Personi i cili thërret ezanin quhet Muezin. Ezani ka disa fjalë dhe shprehje specifike që recitohen me zë të lartë. Anembanë botës ezani thirret në një gjuhë të përbashkët: gjuhën Arabe.

Përmbajtja e ezanit është si vijon: (Arabisht)
4) Allahu Ekber الله أكبر
2) Eshedu en la ilahe illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله
2) Eshedu en-ne Muhammeden resullullah أشهد أن محمدا رسول الله
2) Hajje ales salah حى على ال صلوت
2) Hajje alel felah حي على الفلاح
2) Allahu Ekber اللاه اكبر
1) La ilahe illa Allah لا إله إلا الله

Kuptimi Shqip:

All-llahu është më i madhi
Nuk ka zot përveç Allahut
Muhammedi është i dërguar i All-llahut
Eja në namaz
Eja në shpëtim
All-llahu është më i madhi
All-llahu është i vetmi Zot

Në ezanin e Sabahut shtohet „Es salatu hajrun min en nevm“ pas „Hajje alel felah“ që do të thotë „Namazi është më i dobishëm se sa gjumi“.

Kuptimi englisht:
Allah is greater than any description
I testify that there is no deity except for Allah
I testify that Muhammad is a Messenger of Allah
Make haste towards the prayer
Make haste towards success (reward)
Allah is the greatest!
There is no deity except for Allah

Kuptimi gjermanisht:
Allah ist der Allergrößte (4 mal)
Ich bezeuge, daß es keinen Gott außer Allah gibt (2 mal)
Ich bezeuge, daß Muhammad der Gesandte Allahs ist (2 mal)
Kommt her zum Gebet (2 mal)
Kommt her zum Heil (2 mal)
Allah ist der Allergrößte (2 mal)
Es gibt keinen Gott außer Allah
—–

Bezeichnungen in anderen Sprachen des Adhan:
* Türkisch: Ezan
* Bosnisch: Ezan
* Albanisch: Ezani
* Malaiisch: Azan
* Indonesisch: Adzan
* Kurdisch: Azan