Kur të takohesh me vëllain në fe!

0

Umer  ibn  el-Hatabi r.a.