Nuk është burrëri …

0

Nuk është burrëri ta fusësh në zjarr atë që t’ka bërë keq.
Por burrëri është që të mos hysh në Xhenet para se ta fusësh në Xhenet atë që të ka bërë keq.

Shejh Habib Ali Xhifri