Anwendungsgebiete von Schwarzkümmelöl

Anwendungsgebiete von Schwarzkümmelöl

Dosierung und Anwendung bei verschiedenen Krankheitsgebieten : Geistige Erkrankungen & Nervenschwäche: Im Fall von psychischen Belastungen, Nervenanspannungen und physikalischer Schwäche, benutzt man 5 Tropfen Schwarzkümmelöl gemischt mit einem Teelöffel Honig oder irgendeiner Limonade. Schwaches Erinnerungsvermögen: Koche 10 g Minze mit einem Glas Wasser. Füge 10 Tropfen Schwarzkümmelöl und ein Teelöffel Honig dazu. Trinke es während es nich warm ist. Kreisrunderhaarausfall & Alopezie / Alopecia: Dies bezeichnet ganz allgemein eine sichtbare Lichtung des Kopfhaars, d. h. ein Zustand mit abnorm „schütterem“ Haupthaar (Hypotrichose) oder mit haarlosen Hautbezirken (Alopezie im engeren Sinne). Mische Ingwerwasser und Obstessig in ausgeglichene Portionen und trage jeden Morgen es auf die betroffenen Stellen auf und abends massiert…

Read More

Vaji i fares se zeze – Vaji Habe Seude

Manuali i vajit Habe Seude {kokrra e zezë} {E shoqërisë Dallah} Ebu Hurejra {Allahu qoftë i kënaqur prej tij} thotë: Se i Dërguari i Allahut Muhamedi {paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të} ka thënë: “Përdorni rregullisht këtë farë të zezë,{Habe Seude} sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje përveç vdekjes”. Bukariu, 10/121; Muslimi, 2215 Vaji Habe Seude është antibiotik kundër viruseve dhe mikrobeve dhe gjithashtu gjëndet në të një lëndë antikancer e cila quhet karotinë dhe në të ka disa hormone të cilat ndihmojnë në rritjen e fuqisë seksuale dhe janë aktivizuese. Përdorimi i këtij vaji sjell urinimin e shpeshtë gjë që ka të bëjë me...

Ilaci kundër mësyshit dhe magjisë (sihrit)

Ilaçi i mësyshit dhe sihrit Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet: 1. Suren Fatiha: 7 herë. 2. Ajetul Kursin: 7 herë. 3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë. 4. Suren Kafirun: 7 herë. 5. Suren Ihlas: 7 herë. 6. Suren Felek: 7 herë. 7. Suren Nas: 7 herë. Le të pinë nga ai ujë dhe le ta lanë trupin...