Ne Kuran gjendet nji ajet qe eshte me i dashur per mua sesa dunjaja…

()... Ibn Mesudi r.a ka thane:
Ne Kuran gjendet nji ajet qe eshte me i dashur per mua sesa dunjaja dhe gjithcka qe gjendet ne te.
Njerzit e pyeten : Cili eshte ai ajet? Ibn Mesudi r.a. u pergjegj:
“Nëse lagoheni prej mëkateve të mëdha, të cilat u janë të ndalueshme, Ne ju shlyejmë mëkatet e vogla dhe ju fusim në një vend të ndershëm.”

(En-Nisa:31)